Spil og lege forskelle

Det er vanskeligt, og vel oftest heller ikke meningen, at sammenholde forskelle eller adskille lighederne mellem leg og spil, men på 2 områder er der en adskillelse, nemlig ved at:

- spillet er afgrænset
ved hjælp af regler, tid og plads, og

- spillet plæderer for et ulige resultat
– hvor man synliggør en vinder.
- legen er en fri proces uden faste regler og mål
(til at begynde med!!!)

Mere præcist kan forskellene mellem leg og spil, idræt og sport sammenholdes på følgende måde:

 

Alle spil simulerer en "virkelighed" af en eller anden "type, karakter eller beskaffenhed" – eller en bestemt ”handling eller begivenhed”.

Derfor foregår alle spil i en simuleret form for virkelighed.

 

© 2007 - Jørn Martin Steenhold – delvist fra bogen: Det legende spil.

Bogen er under forberedelse og forventes udgivet i 2012

Du kan finde mere viden om spil i bogen:
Jørn Martin Steenhold. DET LEGENDE SPIL.
Semi-forlaget 1990

Du kan yderligere bestillet et foredrag/kursus om SPIL SOM PÆDAGOGISK REDSKAB ved Vidensbutikken.