Ord-klog – Aflæse handlinger og mimik


To børn opfører et rollespil. De har hver deres karakteristiske rolle, hvori der indgår forskellige replikker. Replikkerne bliver understøttet med mimik og attituder, der skal medvirke til at tilhørerne får den rigtige dramatiske opfattelse af, hvad der foregår i rollespillet.
Det er dog ikke alle børn, som er i stand til at understøtte deres replikker i et rollespil med mimik og kropssprog – og det er slet ikke alle børn, som kan aflæse handlinger eller forstå mimik.
Men det er morsomt at lege med det.


Aflæse handlinger og memik


Mimik er ansigtets udtryksbevægelser, som er et væsentligt og ofte ubevidst middel til kommunikation mellem mennesker. Mimik kan bruges bevidst og er den mest udtryksfulde del af kropssproget.
Kropssproget er den fysiske måde at udtrykke sig på, idet man ved at indtage bestemte attituder og fysiske holdninger understreger og udtrykker bestemte hensigter, betydninger og måder at optræde og opføre sig på – uden at understøtte det med ord.


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.