Ord-klog – Fortælle fortælle – ikke lytte


På billedet lytter børnene til en voksen som fortæller en god historie – måske en skrøne. Den frie fortælling er barnets første bevidste erkendelse af, at man kan blande alle disse spændende elementer i historierne sammen - manipu­lere med dem og lave sine egne historier.


Fortælle


Alder og udviklingstrin har naturligvis en indflydelse på, hvilke funktioner der ligger bag, at historierne bliver tolket og genfortalt. Funktionerne bag historierne bliver forstået og tolket ud fra alder og udvikling og kan kategoriseres som

1. krønikefunk­tioner

2. de fortællende funktioner

3. de mystiske funktioner

(Se nærmere i bogen: Børn og klogheder)
® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.