Ord og udsagn


På billedet bliver der argumenteret. Den som har ordet i en samtale, har magten over samtalen - indtil ordet bliver givet videre. Parterne i en konversation eller i en dialog kan naturligvis vedtage, at de begge har ordet på skift og deles om at sige noget til hinanden. De fleste vil kalde det for ”at snakke godt sammen”. Både børn og voksne har respekt for dialogens eller samtalens betydning. I den gode samtale er parterne nødt til at sige noget til hinanden og lytte til, hvad der bliver svaret.


Ord og udsagn


Et udsagn er en udtalelse, ytring, erklæring, påstand eller en fremstilling.
Udsagn fungerer som en slags kommunikationsnøgle, som skal holde mulighe­derne åbne i enhver snak eller samtale. Udsagn er med til at holde fordelingen af magt og ind­flydelse børnene imellem på plads, da børnene leger sammen, fordi de kan lide hinanden.


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.