Ord-klog – Ord på lyd

På billedet skaber lyden fra ambulancen, som er under udrykning, stor opmærksomhed - hvilket også er meningen. Meningen er, at folk skal give den plads, så den kan komme frem. Udrykningssignalet er en markant ”symbol-lyd”, og især børn leger ivrigt med disse dramatiske lyde. Lyden indgår i børnene katastrofelege og er et signal til, at ambulance- og brandfolk, som er hverdagens helte, kan komme ud og redde menneskeliv. Legen med lyden bliver en vigtig del af det lydbillede, der indgår i legens fortælling. Lyde kommer og går i forskellig styrke, og dette skaber både forundring og opmærksomhed.

ord på lys


En lyd er elastiske svingninger, lydbølger i luftformige, flydende eller faste stoffer samt de sanseindtryk, som svingningerne forårsager. For et normalt menneske er frekvenser på mellem ca. 20 og 20.000 Hz hørlige. I lydlæren benyttes begrebet lydniveau, som er lydens intensitet divideret med en bestemt referenceintensitet.         
Da det menneskelige øre opfatter lydens intensitet forskelligt, afhængigt af svingningernes frekvens, benytter man et fysiologisk mål for lydstyrke, som kaldes hørestyrke. Hjernens indtryk af lydens styrke kaldes lydindtrykket.
                   

Modsat lyd er det lydløse og stilheden, hvor intet kan høres og hvori den mindste lyd efter lang tids total stilhed kan forekomme at være meget høj.
Mellem den høje snak og larm, befinder stilheden og tystheden sig – som er tavshed i en atmosfære bestemt af den situation, den optræder i.
Derfor kan tysthed både være umådelig smuk og forfærdelig grusom.
I naturen er tysthed stille pauser mellem eksempelvis fuglenes periodiske sang eller sangens ophør om aftenen, før den fortsætter næste morgen.


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.