Ord-klog – Ord på natur

På billedet konstaterer pigen, at vandet som drypper fra vandhanen er ligesom vandet fra en sø og vandet, hun drikker fra et krus. Det drejer sig om vand i mange sammenhænge. Hun sanser vandet – hun hører vandet dryppe – fornemmer fugtigheden i luften rundt om søen - ser søen fuld af vand - føler på det kolde vand i søen – smager på og drikker vandet i kruset – men vandet smager egentlig ikke af noget som helst. Og dog, for det kan være enten saltvand eller ferskvand.

Ord på natur


Mange mennesker er af den opfattelse, at al menneskelig erkendelse og vurdering er et resultat af den årsagsbestemte natur og at naturen og virkeligheden derfor må bemærkes og gengives i alle ting og objekter, fænomener, situationer og hændelser - i alle tænkelige detaljer.
For at kunne udtrykke sig herom, er det derfor vigtigt at kunne sætte ord på alle de varierede forekomster, som viser sig - når alt kommer til alt – at være naturgivent. 


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.