Ord-klog – Tale

På billedet leger en dreng at han er en brandmand, som er ved at slukke et bål. Han skal have åbnet for vandet, for uden vand kan han ikke slukke ilden. Drengen råber til pigen om at åbne for vandet.
Han har lært, at - å-b-n f-o-r v-a-n-d-e-t - siger åbn for vandet, men nogen særlig grund til at det forholder sig således, findes ikke.

Tale


Sprog er det middel, hvorved vi gennem visse lyde, hvori der findes en betydning, meddeler os til hinanden. Det mennesker siger – ordene i sproget – er så tæt knyttet til mennesker og deres liv, at det i stærkest mulig grad må præges af alle de love og forhold, hvorunder menneskene lever og virker. Der er derfor ingen naturlig grund til, at de enkelte lydgrupper lige netop har fået den betydning, de har nu.
Men et lands natur, kultur og samfundsliv – områder og dagligliv – får i tidens løb en meget stærk indflydelse på et sprogs udvikling og tilfører det derved dets specielle eller særegne karakter.
Ingen fødes med talens brug, men skal lære at tale. Desuden kan man lære at tale smukt ved at studere talekunstens teknik og væsen.


® © 2007 – Jørn Martin Steenhold
Tekst fra bogen: Børn og klogheder – klog på 100 måder.