Hvad er viden?

Af Nicoline Jacoby Petersen og Sille Østergaard

Overordnet set rummer vores vidensbegreb to dimensioner af viden:
Den ene indeholder fire forskellige videnstyper, altså hvilke forskellige slags viden der eksisterer i en organisation, og den dimension indeholder fire vidensformer, som siger noget om hvilke fremtrædelsesformer viden kan have.
 
Dermed være ikke sagt, at alle fire videnstyper kan fremstå i alle fremstå i alle fire vidensformer. Men den overordnede sammenhæng de to dimensioner imellem vil vi vende tilbage til efter at vi har præsenteret og defineret dimensionerne hver for sig.
                             De fire videnstyper består af: Handle viden, refleksiv viden, fælles viden og offentlig viden (se figur 1).
Den væsentligste forskel på de fire videnstyper er deres distribueringsgrad, dvs. deres grad af formidling til andre.
Bevægelsen får fra venstre mod højre, fra en intrapsykisk viden til en distribueret viden, som alle kan få del i.

 

Afsnittene er velvilligt stillet til rådighed af redaktionen på tidsskriftet ”Ledelse & Erhvervsøkonomi og er alle fra nr. 1/2001 Tema Videnledelse.

Vi skal derfor henvise til www.c3.dk – hvor du finder disse afsnit med litteraturhenvisninger.