Videnformidling

To former for viden

Overordnet set rummer vores videns begreb to fundamentale former for viden:

  1. Den ene indeholder fire forskellige videns typer, som fortæller om hvilke forskellige slags viden der eksisterer i en organisation / indenfor en institutions rammer (lige fra forvaltning / skole / børnehave)
  2. Den anden indeholder fire forskellige videns former, som fortæller om, hvilke fremtrædelsesformer, viden kan have.

Det betyder dog ikke at de fire videns typer kan fremstå i alle de forskellige videns former.

De fire videns typer består af

  1. Handle viden
  2. Reflekterende viden
  3. Fælles viden
  4. Offentlig viden

Forskellen mellem de forskellige videns typer er deres ”distribueringsgrad” – dvs. deres grad af formidling til andre.

Formidlingen går fra venstre mod højre:

  • fra en afgrænset, måske meget begrænset og snæver viden,
  • til en distribueret, formidlet og anvendt viden, som alle kan få del i.
Vidensformidling fig1

Dette skema viser nogle forskellige måder at dele viden på. Skal arbejdspladsens vidensdeling være optimal, skal man bruge dele fra alle 4 kasser i skemaet.

Vidensdeling

Vidensdeling

Deling af viden sker hele tiden, når mennesker er sammen.
Vi lærer bevidst og ubevidst af hinanden, og det hænder, at vi deler viden, som vi måske ikke en gang selv er klar over, at vi har.
Deling af viden er nødvendig for udvikling af arbejdspladsen og medarbejdernes kompetenceudvikling.

Formel og uformel deling af viden

De arbejdspladser, der er gode til videns deling, har struktur og system på videns delingen, og giver plads til uformel deling af viden.

Formel deling af viden er for eksempel, når der er aftalt og afsat tid til oplæring af medarbejdere i et nyt computerprogram, der skal bruges på arbejdspladsen.

Uformel deling af viden er for eksempel, når viden formidles videre til kollegaen på vej til kantinen, eller når en medarbejder får hjælp af en kollega til selvhjælp, når computeren "driller".

Forskellig viden deles på forskellige måder

Den synlige og den mindre synlige.

Når vi udarbejder retningslinier for løsning af bestemte opgaver, deler vi viden på en meget synlig måde.Vi har et sprog for det, og det kan formidles videre til andre.

Når den uerfarne medarbejder lærer af den erfarne sker det tit på en mere usynlig måde. Den erfarne medarbejder kan have svært ved at forklare, hvordan bestemte opgaver skal løses.

Det er lettere at vise.

Det kan også være, at den uerfarne stiller spørgsmål til måder at gøre tingene på, som overrasker den erfarne: "Gør jeg virkelig sådan?"

Sætter vi ord på vores usynlige viden, bliver den synlig og dermed lettere at dele med andre.

Deling af viden handler derfor ikke kun om at lave systemer og lister med al den viden, vi har. Deling af viden handler også om at snakke sammen, at se hinanden arbejde og at reflektere over, hvordan opgaver løses, sådan at usynlig viden bliver synlig.

Se mere om praksis på praktisk kilde: www.fysio.dk – Danske Fysioterapeuter

http://kompetenceudvikling.fysio.dk/sw5081.asp

Fremhæves skal i særlig grad – som eksempel på den tekniske videns formidling i praksis indenfor et særligt område:


Grundlag for vidensformidling

Dorte Madsen
Centre for Communication Studies
Copenhagen Business School  
 
Artiklen handler om formidling af viden i et videns center for sjældne handicap, der har til opgave at bygge bro mellem der hvor viden efterspørges, og der hvor viden er.

Den videnskabelige viden, der findes om sjældne handicap, er defineret ud fra et lægevidenskabeligt paradigme.

Centrets praksis er en del af socialsektoren, hvor der er et princip om brugerinddragelse, hvilket betyder, at det er borgeren, der er eksperten, når det gælder eget liv og oplevelsen af den sociale service eller mødet med forvaltningen.

I artiklen undersøger jeg relationer mellem eksperter og lægmænd, forholdet mellem videnskabelig viden og faglig viden med udgangspunkt i en model fra professionsforskningen over den professionelle fag persons viden.

Denne underbygges med videns begreber fra filosofien og de fire generiske kategorier af viden: Know-what, Know-why, Know-how, Know-who.

Disse begreber udgør sammen med begrebet videns grundlag den analysemodel, jeg anvender til en diskussion og analyse af sammenhænge mellem viden og formidling.

Keywords:
Viden, formidling, kommunikation, eksperter, lægmænd, faglig formidling, videns formidling, videnskabsformidling, begrebet formidling, professioners videns grundlag, videns grundlag, videns processer, viden begreber, viden typer, videns udveksling i heterogene netværk, oversættelse af viden, empowerment, videns center, metadiskurs.


 

Referencer:

Danske Fysioterapeuter - www.fysio.dk - http://kompetenceudvikling.fysio.dk/sw5081.asp

2007 – Leif Becker Jensen - Den sproglige dåseåbner – om at formidle faglig viden forståeligt.

Roskilde Universitets Forlag

2007 -   Vidensformidling . Kbh. , Kristensen, J. E.  -Dagbladet Information

ROBOTTO - lærervejledning, Forlaget Gonge og S. Frederiksen, Ølgod A/S.
Lærervejledningen er udkommet i to forskellige udgaver.

2007 Skolekonkurrence, EnergiDanmark, Grundfos, Kattegatcentret.
E-bog: ”Saml energi - og brug den”

2007 - Retorik Magasinet, nr. 65, september 2007.
Artikel: ”At spørge dumt og svare klogt”, Lene Andersen, Peter Lund Madsen og Finn Skaarup.

2007 - Dagbladet Information. Artikel: ”Det skal krible i fingrene”.

2007 - Festivalavis, Dansk Naturvidenskabsformidling. Artikel: ”Hands-on - en lærerig metode”.

2007 - 27 små film med undervisningsmateriale, Undevisningsministeriet, Danfoss Universe m.fl. DVD: ”Fysik til Søs”.

2007 - Undervisningsmateriale til landsdækkende kampagne, Folkeskolen og Gymnasiet. 2 E-bøger: ”1 tons mindre”.

2007 - Fagblad, Fysik-Kemi. Artikel: ”Fysik til Søs på Galathea”.

2006 - Kvan, nr. 76, Tidsskrift for læreruddannelse og skole, Peter Sabroe Seminariet, Århus. Artikel: ”Opfinderi i skolen”

2006 - Skolekonkurrence, EnergiDanmark, Grundfos, Kattegatcentret. E-bog: ”Løft Vandet”

2006 - Bios Tema, Gyldendal. Bog: ”Kræft”

2006 - Innovation i naturfagundervisningen, Amtscentert for undervisning, Herning. Temahæfter : ”Energi - i din hverdag A + B”

<2005 - Skolekonkurrence, EnergiDanmark, Grundfos, Kattegatcentret. E-bog: ”Fremtidens hus”

2004 - Skolekonkurrence, EnergiDanmark, Grundfos, Kattegatcentret. E-bog: ”Energi – nøglen til livet”

2004 - Årsskrift for Danmarks Dramalærerforening. Artikel: ”Gøgl og succesoplevelser i specialundervisningen”

2002 - Bog & net, Geografforlaget. Geografibog: ”Filippinerne – et land i Østasien”

2002 - Reflex, nr. 2, Amtscentret for undervisning, Århus Amt. Artikel: ”Kreativ Naturvidenskab”

1997 - Freinet Nyt, nr. 2. Artikel: “Syddjurs Friskoles grønne linie”

1992 - Freinet Nyt, nr. 1. Artikel: “Regnvand i skoletoiletter”

1989 - Freinet Nyt, nr. 3, Tema : Teori og Praksis. Artikel: “Temaværksteder på Syddjurs Friskole”