Videnshjulet - konceptet

Kontakt os, når du vil vide mere om Videnshjulet
  • eller såfremt du ønsker at benytte det i leg, undervisning og læring,
  • til kreativ udvikling af din børnehave eller skole
  • eller som en inspirerende model for skabende processer indenfor billedkunst, litteratur, teater og videnskab.

Til virksomheder:
Kontakt os, når du vil vide mere om Videnshjulet
  • om hvordan du får et forspring til dine konkurrenter ved
    brug af Videnshjulet
  • om produkt- inddeling af dine varer på din shop på nettet
  • om brug ved produktudvikling af dine produkter
  • om brug på dine produkter, så dine kunder ved, hvad dit produkt giver børn

VH Dansk

Videnshjulet ® ©
- er internationalt mønsterbeskyttet og findes på flere sprog

Videnshjulet er et effektivt redskab udviklet til at synliggøre
- hvilke intelligenser og udviklingsområder
der bedst stimulerer børn, unge, brugere og forbrugere
af produkter – kreative aktiviteter samt eksperimenterende lege og læreprocesser.

I undervisning og pædagogik bliver Videnshjulet benyttet - som et redskab til –
- personlig udvikling og læring hos børn og unge
- udvælgelse af de rigtige redskaber til bestemte formål
- inspiration til udvælgelse af emner og temaer
- tilrettelæggelse af lære- og læseplaner
- evaluering

Videnshjulet er en gennemgribende model, som tydeligt anviser,
hvordan man kan få overblik over,
hvordan situationer, produkter og redskaber
påvirker de personer, der anvender dem.

Til virksomheder:
Videnshjulet bliver benyttet af mange forskellige virksomheder - som et redskab til –
- produktudvikling og evaluering
- produkttests
- competitor analyse
- ide generering
- brugeranalyse

I den gamle berømte tegneserie Barbapapa er de forskellige figurer henholdsvis musikalsk, sproglig, kropslig, social osv.
Om det er fra denne tegneserie at amerikaneren Howard Gartner har fået sin inspiration til sine 7 intelligenser (først var der 7 – så blev det til 8 og senere igen til 8½) skal stå hen i det uvisse.

Mange andre har senere ladet sig inspirere til at udbygge teorien om intelligenserne.
Med al den snak om menneskers forskellige evner og anlæg, påpeger Videnshjulet,
at man kan være ”klog” på mange forskellige måder –
- og at det både er urimeligt og forkert kun at fremhæve nogle få markante intelligensområder
– eksempelvis den sproglige og logisk-matematiske intelligens.
Videnshjulet anviser derfor mere end 100 forskellige ”klogheder”.